Cambiar el sabor de Lliurex

Per a convertir una desktop en client d’aula utilitza el següent comandament

sudo apt-get install lliurex-cdd-edu-class-gclient

Per instal·lar el model lliurex d’infantil

sudo apt-get install lliurex-cdd-edu-infantil-gdesktop

Per instal·lar el model lliurex d’escriptori

sudo apt-get install lliurex-cdd-edu-gdesktop

Per instal·lar el model lliurex d’escriptori lleuger

sudo apt-get install lliurex-cdd-edu-lxdesktop

Per passar una Desktop de LliureX a Música:

sudo apt-get install lliurex-cdd-edu-music-gdesktop